disnet.jpg (15294 bytes)

Monitoring 10. kanálu  CB Slaný                         

           CB 10, selektiva 3916, PMR 4, selektiva 2                          

   slanyznak.gif (1107 bytes) znak_co2.gif (1700 bytes)

 

Vstup do chatu