disnet.jpg (7291 bytes)

Monitoring 10. kanálu CB Slaný                         

        CB 10, selektiva 3916, PMR 4, selektiva 2                          

     slanyznak.gif (1107 bytes) znak_co2.gif (1700 bytes)

Z tisku

 

Slánská radnice - číslo 5, Ročník V., strana 12 - květen 2002

Monitoring CB kanálu 9 zahájen

V pondělí dne 22. dubna 2002 byl zahájen ve Slaném monitoring provozu na nouzovém kanále obřanského radiového pásma (CB pásmo). Tuto službu bude po vzoru mnoha míst v ČR zajišťovat jeden ze slánských občanů jako občanskou iniciativu ke zvýšení bezpečnosti ve Slaném. Monitoring bude probíhat ve všední dny od 18 do 6 hodin následujícího dne, o víkendech a svátcích bude nepřetržitý. Po přijetí hlášení prostřednictvím radiostanice se operátor zeptá na jméno oznamovatele, místo, kde se nachází, popis události z hlediska druhu, místa a času události, příp. zranění či ýše hmotné škody. Po přijetí oznámení bude informace předána příslušné složce Integrovaného záchranného systému. O monitoringu bude průběžně vedena dokumentace formou staničního deníku (uskutečněná nouzová spojení), kterou bude možné předložit na vyzvání oprávněným osobám. Věřím, že tato služba přispěje ke zvýšení pocitu bezpečí občanům i návštěvnímkům královského města Slaného.

Ivo Mašát

 

Slánské listy, 14.května 2002 - Publicistika

Monitoring nouzového kanálu CB č. 9 ve Slaném zahájen !!!

Po předchozích událostech bezpečnostního charakteru ve Slaném a po předchozím projednání s manažerem kriminality MěÚSlaný jsem se rozhodl jako slánský občan, člen Záchranného systému ČR a majitel stabilní občanské radiostanice včetně několika stanic mobilních, přispět svým podílem k vyšší dostupnosti složek Integrovaného záchranného systému ve Slaném. Po seznámení se s příslušnými předpisy, vyřešení mé registrace v celostátní databázi ZS ČR a v databázi volaček ČR byl od pondělí 22.dubna 2002 zahájen provoz monitoringu nouzového kanálu č. 9 občanského radiového pásma. Tento kanál je v řadě míst ČR monitorován složkami IZS, donedávna tomu tak bylo i v Kladně, bohužel pouze donedávna. Poněvadž řada občanů, včetně profesionálních řidičů taxislužeb a kamionové dopravy je vybavena radiostanicí, jde dle mého názoru o potřebnou službu, která najde své uplatnění při zásazích složek IZS, zejména při dopravních nehodách a při jiných událostech, kde někdy doslova vteřiny rozhodují o tom, zda budou zachráněny lidské životy, nemluvě o materiálních škodách.

Poněvadž bydlím již delší dobu ve Slaném, pracuji i v jednom z výborů měst. zastupitelstva a jsem i jinak veřejně činný (Sdružení nájemníků ČR, Česká strana národně sociální), rozhodl jsem se tuto službu vykonávat i pro Slaný. Bohužel, místo a povaha mého zaměstnání prozatím vylučuje provozování této služby ve všední dny v denních hodinách, proto tato služba bude aktivní ve všední dny pouze ve večerních a nočních hodinách, o víkendech a svátcích bude monitoring nepřetržitý. Z tohoto důvodu uvítám zájemce z řad uživatelů CB v regionu o případnou spolupráci tak, aby monitoring mohl být zajišťován i ve všední dny v denní dobu.

Počínaje 22.dubnem tedy je funkční monitoring nouzového kanálu č. 9 všední dny 18.00 - 6.00 následujícího dne, víkendy a svátky nepřetržitě a přispěno tak ke zvýšení bezpečnosti a jistoty u občanů i návštěvníků slánského regionu. Hlášení z monitoringu budou okamžitě předávána příslušným složkám IZS k dalšímu postupu. Při hlášení je nutné uvést své jméno, místo, odkud je voláno a důvod volání. Operátor poté zajistí další nahlášení události na IZS. Informace a kontakt bude realizován buď prostřednictvím CB (kanál 9, sel.volba 3916, běžný provoz na kanále 22, volba 37690), popř. na tel. 0314/526081, 0603/434630 i prostřednictvím internetu na mailové adrese cbklubsl@volny.cz. V provozu již jsou i internetové stránky http://cbklub.slansko.cz, věnované této službě se záměrem zřízení CB klubu ve Slaném, včetně výběru nejzajímavějších poznatků z činnosti monitoringu.

Ivoš Slaný